top of page

Miksi hierontaan?

1/2 Systeemiset vaikutukset

Jokaisella hierontasivulla listataan asioita kuten hieronta poistaa kuona-aineita ja avaa kiinnikkeitä jne. Juuri mistään ei kuitenkaan löydy lähteitä tai perusteluita miksi näin ja onko ylipäänsä näin. Avaan tässä kirjoituksessa hieronnan vaikutuksia ja potentiaalisia vaikutustapoja kansanterveydellisestä näkökulmasta tieteen ja tilastojen valossa. Ensimmäinen osio käsittelee systeemisiä hyötyjä eli koko vartaloon vaikuttavia asioita hormonitoiminnan, hermoston ja verenkierron kautta. Toisessa osiossa keskitytään paikallisiin vaikutuksiin.

 

Tilastot Suomen tuki -ja liikuntaelin eli TULE sairauksista ovat surullista luettavaa. Ne ovat terveydenhuollon suurin kuluerä ja samalla myös yleisin sairauspäivärahan syy (KELA - Ajankohtaista; Tuki -ja liikuntaelinliitto).

Toisin ilmaistuna enemmän kun joka kolmannella suomalaisella työikäisellä on viimeksi kuluneen kuukauden aikana ollut alaselkäkipua ja enemmän kun joka kymmenes on vuoden sisällä ollut tämän johdosta lääkärin hoidossa (Saarelma 2019). Ja nämä siis vain alaselkäkivuista.

Mikä sitten aiheuttaa näin valtavan määrän tuki -ja liikuntaelinvaivoja? Ongelma on tietenkin äärimmäisen monisyinen mutta jos sitä lähdetään purkamaan osiin niin varsinaisia spesifejä syitä on lähteestä riippuen vain 8-15%. (Selkäliitto ry, Luomajoki 2018) Spesifi tarkoittaa että kivulle pystytään määrittämään tarkka syy kuten murtuma, syöpäsairaus, anomalia, hermopinne, selkäydinahtauma jne. Nämä 8-15% ovat lääkärin heiniä ja sitä kautta saa niihin apua. Jätetään nämä tällä kertaa sikseen ja keskitytään loppuihin eli epäspesifeihin syihin. Näitä muita tarkkaan määrittelemättömiä syitä on siis 85-92% kaikista selkäkivuista.

Somaattinen esh.png

THL - Somaattisen erikoissairaanhoidon päädiagnoosit vuonna 2016

Psykososiaaliset tekijät

Täysin selittämättömiä nämä epäspesifit syyt eivät kuitenkaan ole. Esimerkiksi Luomajoen (2018) mukaan epäspesifeistä selkäkivuista 30% johtuu psykososiaalisista tekijöistä ja loput 70% mekaanisista syistä. Jälkimmäisistä lisää osiossa 2/2.

 

Moderni lääketiede alkaa hiljalleen tunnustaa, että ihminen on kokonaisuus. Mieli ja keho, joista molemmat vaikuttavat toistensa toimintaan ja toista ei täysin voi erottaa toisesta.

Mielen voima on suunnaton ja se tunnustetaankin jo yleisesti tutkimusasetelmissa, joissa lumelääkettä saava plasebo-ryhmä voi parantua jopa paremmin kun varsinaista lääkettä tai hoitoa saava. Mieli vaikuttaa kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn paljonkin ja kaiken muun ohessa se kykenee aiheuttamaan vaikkapa lihasjumeja.

 

Toiseen suuntaan eli vartalosta mieleen vaikuttavia asioita on myös paljon. Varsinkin suoliston bakteerikannasta ja sen merkityksestä on tullut reilusti uutta tietoa lähiaikoina. Nykyään tiedetään että suolisto viestii aivojen kanssa sekä hermostollisesti että biokemiallisesti. Suoliston bakteerikanta näyttää olevan yhteydessä moneen mielen tai aivojen sairauteen kuten, ahdistukseen, parkinsoniin ja alzheimeriin. Uusimmassa tutkimuksessa havaittiin myös  että suoliston bakteerikannalla on yhteys persoonallisuuteen. Siinäpä pureskeltavaa.

 

Myös esim. konversiohäiriöt eli mielen aiheuttamat fyysiset vaivat ovat ilmeisesti paljon yleisempiä mitä aiemmin on luultu. Oireina voi olla jopa näkökyvyn menetys ja halvausoireet. Ilman mitään fyysistä syytä. Hurjaa, mutta totta. Itsekin olen hoitanut osastolla mielen voimasta halvaantunutta potilasta.

 

Toisaalta jos asiaa alkaa miettimään pienempien asioiden kautta kuten, että jännittäminen voi laittaa oksentamaan tai että pelko voi tärisyttää, niin lopulta kyse on jossain määrin samasta asiasta pienemmässä mittakaavassa. Mieli saa ne aikaan keholle. Mielen sulkeminen ulkopuolelle ihmisen toimintaa tutkiessa osoittaa suurta tietämättömyyttä tai sitten tarvetta ajaa omaa agendaa. Näin valitettavan usein tehdään myös hieronnasta puhuttaessa ja huomioon otetaan vain välitön vaikutus lihakseen ja systeemiset tekijät sivuutetaan täysin.

 

Asioiden kokeminen on hyvin yksilöllistä ja jokin asia minkä toinen hädintuskin huomaa voi viedä toisen hermoromahduksen partaalle. Koulumenestys on tästä hyvä esimerkki. Stressin tasoa ei siis voi kovinkaan hyvin päätellä ulkoisista tapahtumista. Omaa stressitasoasi on kuitenkin hyvä yrittää tiedostaa, sillä jos se pääsee kasaantumaan ja pitkittymään voi se jo yksistään vaikuttaa elimistöön hyvin monella epäsuotuisalla tavalla. Se voi ilmetä esim. vatsavaivoina, hikoiluna, levottomuutena, muistiongelmina, flunssakierteenä, sydämentykytyksinä, päänsärkynä, huimauksena jne. Pitkittynyt stressi yhdistetään myös ahdistuneisuuden ja masennuksen lisääntymiseen sekä yleiseen sairastumisalttiuteen. (Mattila, Antti. 2018; Mielenterveystalo)

Kaiken edellä mainitun lisäksi stressi heikentää usein myös unenlaatua. Unenpuute tai sen huonolaatuisuus vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin jopa vielä suuremmalla tavalla kun stressi, joten siihen kannattaa panostaa. Uni on aivoille välttämätöntä huolto- ja lepoaikaa jonka aikana aivot puhdistavat itsensä. Aivojen ympärillä on nestettä, johon kertyy päivän aikana erinäisiä kuona-aineita. Unessa aivojen nestekierto tehostuu eli ne huuhtelevat itsensä puhtaaksi haitallisista aineista. Nykytiedon mukaan unessa syntyy myös uusia aivosoluja toisin kun aiemmin on luultu. (Aivoliitto; Partonen Timo 2017) 

 

Jatkuvasti liian lyhyt tai huonolaatuinen yöuni lisää riskiä tyypin 2 diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään, sepelvaltimotautiin, eteisvärinään, depressioon, pitkäaikasiin kiputiloihin. Lisäksi ne lisäävät infektioalttiutta, onnettomuusalttiutta, ikääntyneiden kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemistä, kohonnutta verenpainetta ja lihavuutta, joka voi ainakin osittain johtua unettomuuden nostamasta stressihormonitasosta. (THL - Uni; Unettomuus, Käypä hoito)

Miten hieronta sitten tähän kaikkeen liittyy? Hieronnan vaikutuksesta ahdistuneisuuteen, stressiin, unenlaatuun ja kivun lievitykseen on itseasiassa paljonkin tutkimusnäyttöä. Sen on myös todettu laskevan verenpainetta, sykettä ja noradrenaliinitasoja sekä vaikuttavan suotuisasti kortisolin määrään. Myös hyvänolon hormoneina pidettyjen serotoniinin ja dopamiinin lisääntymisestä hieronnan vaikutuksesta on tutkimustietoa. Serotoniini tai paremminkin sen puute taas on yleinen masennuksen aiheuttaja, jota korjataan SSRI-lääkityksellä. Myös dopamiinin puute voi olla vaikuttamassa ja silloin tilaa hoidetaan SNRI-lääkkeillä, jotka vaikuttavat sekä serotoniiniin että dopamiiniin takaisinottoon eli lisäävät niiden määrää hermovälitilassa. Hieronta sattumoisin nostaa molempien hormoneiden määrää luonnollisesti. Miten paljon siitä sitten käytännössä on hyötyä ei selviä kun kokeilemalla. Tutkimuksissa on ainakin saatu hyviä tuloksia masennukseen ja ahdistukseen liittyen. Säännöllistä hierontaa se kuitenkin varmasti vaatii.

 

En itse ole varsinaisesti lääkevastainen, niillä on tärkeä paikkansa maailmassa jota ei korvaa tietyissä asioissa mikään. Nykyaikana lääketieteellinen hoitomalli on monessa asiassa kuitenkin kyseenalaista. Esimerkiksi masennuksen hoito, joka onkin ollut paljon otsikoissa. Pahimmillaan lääkärireissulta saa pilleripurkin kouraan ja jatkotoimia voi joutua tapauksesta riippuen odottamaan kuukausia ja terapiaan pääsyä jopa vuosia. Terapiatakuuta koitetaankin läpi, jotta ihmiset saisivat nopeammin muutakin hoitoa kun lääkkeitä. 

Mitenkäs selkäkivun käypä hoito -suositus sitten. Siinä kirjaimellisesti sanotaan että epäspesifeissä tapauksissa (joita siis on n. 90% kaikista selkäkivuista) määrätään kipulääkettä ja odotellaan. Perään todetaan, että selkäkivulla on suuri taipumus uusiutua. Tuota. Kai nyt, jossei alkuperäistä syytä mitenkään hoideta vaan ainoastaan peitetään oireet kipulääkkeellä. Ja näitä määrätään pal-jon. Nimittäin noin joka kolmas kela-korvattava lääke on määrätty TULE-vaivoihin. Hierojan näkökulmasta tämä kuulostaa hyvin oudolta, koska hyvin usein taustalta kuitenkin joku syy löytyy joka ei katoa lääkkeellä vaan aivan muilla keinoilla.

 

Eli hierontaan tulemiseen voi olla paljon muitakin syitä kun "lihasjumi". Sen aikaansaama kokonaisvaltainen rentouden tunne on varmasti hyvin monelle hieronnassa käyneelle tuttu ja kuten tästä ilmenee, se ei ole "vain tunne" vaan ihan veriarvoista mitattavissa.

Seuraavan kerran kun stressi tuntuu kasaantuvan ja yöunet häiriintyvät. Kokeile huviksesi hierontaa, sen toimivuudesta stressin helpottajana on tieteellistä näyttöä. Itseasiassa on myös tutkimustietoa siitä, että kun ihminen saa nukuttua hyvin, tekee tämä todennäköisemmin hyviä valintoja myös ravinnon suhteen. Huonosti nukuttu yö taas saa himoitsemaan sokeria ja rasvaa ja vaikuttaa muillakin epäedullisilla tavoin suoraan sokeri-rasva-aineenvaihduntaan. Huono ravitsemus taas saa aikaan nuutuneisuutta, energianpuutetta ja kaikinpuolin huonoa oloa itsensä kanssa. Se taas saa aikaan sen ettei jaksa tehdä asioita ja liikkua, joka taas aiheuttaa unettomuutta.

 

Ihminen on kokonaisuus ja hoitamalla alkusyytä ja/tai kokonaisuutta päästään parempiin tuloksiin kun hoitamalla seurauksia jotka ovat aina vain ensiapua. Pidäthän kuitenkin mielessä, että unettomuus voi olla myös monen psyykkisen tai somaattisen sairauden oire tai lääkkeen sivuvaikutus joten lääkärillä käynnistä ei varmasti haittaa ole jos vähänkään siltä tuntuu. En myöskään missään nimessä tarkoita, että hieronta olisi ainoa apu mitä tarvitset tai ratkaisu kaikkeen mutta se voi hyvinkin olla yksi osa isoa kokonaisuutta.

Alla muutamia eteen sattuneita erittäin mielenkiintoisia tutkimuksia hieronnan vaikutuksista.

Stressi, uni ja hieronnan fysiologiset vaikutukset

Back massage intervention for improving health and sleep quality among intensive care unit patients, 2019

Kontrolloidussa tutkimuksessa todettiin että 10min selkähieronta teho-osaston potilaille (n=30) paransi subjektiivista ja objektiivista unenlaatua, hengitystä sekä vähensi merkittävästi ahdistuneisuutta verrokkiryhmään verrattuna.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30942526

Physiological changes after spa treatment - a focus on endocrinology. 2018

 

Ahdistuneisuus / masennus häiriöisillä naisilla (N=70), joilla oli ennestään vakiintuneessa käytössä muuttumaton SSRI-lääkitys todettiin kuukauden spa hoidon jälkeen tilastollisesti merkittäviä muutoksia 21:ssä steroidissa, joka viittaa aktivaatioon lisämunuaiskuorella.

Erikseen mainittuina serotoniinin lisäys 23% ja homokysteiinin lasku 17.1% Homokysteiini on kiistelty aine mutta ainakaan sen laskusta ei haittaa ole vaan juuri päinvastoin.

Tutkijat olettavat että kaikenkaikkinen parannus potilaiden mielenterveydessä, immunosupressiivisuutta vähentävissä aineissa sekä anti-autoimmuuni vasteissa säilyy vielä pidempään kun spa-käsittely.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30484679

Effects of massage on vital signs, pain and comfort levels in liver transplant patients. 2019

Kontrolloidussa tutkimuksessa N=84 maksansiirtopotilasta jaettiin post operatiivisesti kahteen osaan. Toinen ryhmä sai selkähierontaa aamuin illoin ja toinen ei ollenkaan.

Tutkimuksessa todetaan että kaikissa tutkittavissa parametreissa todetaan huomattava ero kahden ryhmän välillä. Hierontaa saaneella ryhmällä oli matalmpi verenpaine, syketaajuus, hengitystaajuus ja vähemmän kipua. Lisäksi happisaturaatio näytti parempia lukuja ja yleinen hyvinvointi oli parempi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31780429

Massage therapy effects on depressed pregnant women. 2004

84 masentunutta raskaana olevaa naista otettiiin tutkimukseen toisen kolmanneksen aikana ja satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Yksi sai hierontaa, toinen progressiivista lihasten rentouttamista ja kolmas normaalia synnytysvalmistelua.

 

Sekä tutkimuksen alussa ja lopussa, heti hieronnan jälkeen naiset kokivat ahdistuksen ja masentuneisuuden sekä selkä ja jalkakipujen vähentyneen. 

Tutkimuksen lopussa hierontaa saaneella ryhmällä oli korkeammat serotoniini ja dopamiinitasot ja alentuneet kortisoli ja noradrenaliinitasot.

Tutkimuksessa todetaan vielä että saattoi vaikuttaa myös vauvan liikehdinnän vähenemiseen ja parantuneeseen synnytyksen jälkeiseen aikaan.

Masentuneet raskaana olevat naiset ja heidän lapsensa voivat hyötyä hieronnasta.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15715034

Effect of a hand massage with a warm hand bath on sleep and relaxation in elderly women with disturbance of sleep: A crossover trial. 2020

A crossover design was used. Participants were assigned to two groups: a structured control first and intervention second condition, or an intervention first and control second condition. The sleep index as assessed by actigraphy, autonomic nervous activity, subjective sleep quality, and relaxation was then recorded.

The mean age of the participants was 77.8 ± 6.8 years (n = 28). According to the actigraph, the intervention day showed significantly improved sleep efficiency (p = .048) and sleep onset latency (p = .015). Regarding autonomic nervous activity, heart rate decreased significantly after the intervention (p = .001), but no significant differences were seen in the other indexes. Subjective sleep quality, which was investigated using the middle-age and aged version of the Oguri-Shirakawa-Azumi sleep questionnaire, was significantly higher after the intervention for four out of five factors. Subjective comfort and relaxation were significantly higher after the intervention for all items.

A hand massage with a warm hand bath in the evening improved sleep efficiency and sleep onset latency in elderly women with sleep disturbance. These results suggest that a hand bath and massage may improve subjective sleep quality and relaxation.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32017413

Effects of low back massage on perceived birth pain and satisfaction. 2017

Tässä kontrolloidussa tutkimuksessa 62 naista jaettiin kahteen ryhmään joista toinen sai hierontaa kolme kertaa synnytyksen aikana. Hieronnat ajoitettiin kohdunkaulan avautumisen mukaan 3-4 cm, 5-7 cm, 8-10 cm.

Kaikissa kolmessa vaiheessa hieronnalla saatiin merkittävä kivunlievitys verrokkiryhmään verrattuna. Kipua mitattiin VAS-aseteikolla. Synnytys kävi myös nopeammin hierottavilla. Toisen vaiheen kesto hierontaryhmässä oli 24.6 ± 12.7 min ja 31.7 ± 20.9 min kontrolliryhmässä.

Tutkimuksessa todetaan että hieronnalla on merkittävä vaikutus synnytyskipujen lievittämiseen ja tyytyväisyyden kokemiseen. Hierontaa voidaan käyttää nopeuttamaan synnytystä, kivunlievitykseen ja parantamaan synnytyskokemusta.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779925

Breast cancer patients have improved immune and neuroendocrine functions following massage therapy. 2004

Naisilla joilla on rintasyöpä on korkeampi riski masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen. Stressi taas edesauttaa kasvaimen kasvua vähentämällä NK-solujen aktiivisuutta. (NK eli Natural Killer solut ovat valkosoluja, jotka ovat erikoistuneet viruksien infektoimien solujen sekä joidenkin kasvainsolujen tuhoamiseen.)

34 naista joille oli diagnosoitu 1 -tai 2 -asteen rintasyöpä satunnaistettiin leikkauksen jälkeen kahteen ryhmään. Ensimmäinen sai 30min hierontaa 3 kertaa viikossa viiden viikon ajan ja toinen oli kontrolliryhmä.

Välittömät hieronnan vaikutukset olivat ahdistuneisuuden ja masentuneen olon sekä vihantunteen väheneminen.

Pitkänajan vaikutukset olivat vähentynyttä masentuneisuuden tunnetta ja vihamielisyyttä

ja lisääntynyttä dopamiinia, serotoniinia, NK-solujen ja lymfosyyttien määrän lisääntymistä.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15256294

Effects of Massage Therapy on Indirect Hyperbilirubinemia in Newborns Who Receive Phototherapy. 2020

 

Satunnaistetussa kontrollitutkimuksessa N=50 vastasyntynyttä joilla oli hyperbilirubinemia jaettiin kahteen ryhmään. Molemmat ryhmät saivat valohoitoa. Toinen lisäksi hierontaa ja toinen standardihoitoa.

Hierontaa saaneella ryhmällä oli lopuksi huomattavasti matalammat bilirubiiniarvot. Lisäksi syömis, ulostamis ja pissaamis kerrat lisääntyivät verrokkiryhmään verrattuna.

Todetaan että hieronta voitaisiin lisätä rutiinihoidoksi valohoidon lisäksi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31812490

Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. 2005

 

In this article the positive effects of massage therapy on biochemistry are reviewed including decreased levels of cortisol and increased levels of serotonin and dopamine. The research reviewed includes studies on depression (including sex abuse and eating disorder studies), pain syndrome studies, research on auto-immune conditions (including asthma and chronic fatigue), immune studies (including HIV and breast cancer), and studies on the reduction of stress on the job, the stress of aging, and pregnancy stress. In studies in which cortisol was assayed either in saliva or in urine, significant decreases were noted in cortisol levels (averaging decreases 31%). In studies in which the activating neurotransmitters (serotonin and dopamine) were assayed in urine, an average increase of 28% was noted for serotonin and an average increase of 31% was noted for dopamine. These studies combined suggest the stress-alleviating effects (decreased cortisol) and the activating effects (increased serotonin and dopamine) of massage therapy on a variety of medical conditions and stressful experiences.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162447

Effect of a back massage and relaxation intervention on sleep in critically ill patients. 1998

Critically ill patients are deprived of sleep and its potential healing qualities, although many receive medications to promote sleep. No one has adequately evaluated holistic nonpharmacological techniques designed to promote sleep in critical care practice.

69 randomly assigned to a 6-minute back massage (n=24); a teaching session on relaxation and a 7.5-minute audiotape at bedtime consisting of muscle relaxation, mental imagery, and relaxing background music (n=28); or the usual nursing care (controls, n=17). Polysomnography was used to measure 1 night of sleep for each patients. Sleep efficiency index was the primary variable of interest. One-way analysis of variance was used to test for difference in the index among the 3 groups.

RESULTS:

Descriptive statistics showed improved quality of sleep among the back-massage group. Initial analysis showed a significant difference among the 3 groups in sleep efficiency index. Post hoc testing with the Duncan procedure indicated a significant difference between the back-massage group and the control group; patients in the back-massage group slept more than 1 hour long than patients in the control group. However, the variance was significantly different among the 3 groups, and reanalysis of data with only 17 subjects in each group revealed no difference among groups (P=.06).

CONCLUSIONS:

Back massage is useful for promoting sleep in critically ill older men.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=richards+sleep+massage+1998

Yllä olevat tutkimukset käsittelevät hierontaa lähinnä hormonitoiminnan ja ihmisen yleisen hyvinvoinnin, kuten nukkumisen, stressin, ahdistuksen ja masennuksen kannalta. Itsekin yllätyin miten paljon tutkimustietoa on saatavilla siihen nähden miten vähän ne ovat esillä. Yllätys oli siltäkin kannalta hyvin positiivinen että tulokset näyttävät olevan yhdensuuntaisia.

 

Tämä kirjoitus ei ole lähimainkaan kaiken kattava ja siitä puuttuu jo tässä vaiheessa isojakin asioita kuten hermoston vaikutukset - joita pidetään jopa hieronnan suurimpana vaikutustapana sekä parantuneen laskimopaluun vaikutukset puhumattakaan lukuisista pienemmistä vaikutuksista. Tarkoitus olisi tekstiä vielä täydentää sitten kun aikaa riittää. Seuraavassa osiossa käydään sitten läpi mikä on totta ja mikä niin sanotusti legendaa hieronnan paikallisista vaikutuksista puhuttaessa.

Jukka Timonen

Sairaanhoitaja, hierojaopiskelija

Lähteet

bottom of page